Servis pro obce a města

Poskytujeme obcím a městům právní poradenství v plném rozsahu, pokud jde o nemovitý majetek v jejich správě či vlastnictví. Nejčastěji se jedná o poradenství při privatizaci bytového fondu, přičemž naše služby začínají už tím, že s vedoucím právního oddělení úřadu či s jiným úředníkem projdeme varianty, tedy zda privatizovat do SVJ či BD, případně jiným způsobem, vysvětlíme úskalí a rizika jednotlivých cest, jejich výhody a ekonomickou zátěž. Následně poskytujeme poradenství při samotném převodu majetku, tedy vypracováváme či revidujeme jednotlivé smlouvy, pomáháme s organizací výběrových řízení na uvolněné jednotky, organizujeme a účastníme se ustavujících schůzí družstev a SVJ atd. Pro města jsme tak garancí, že veškerá jejich rozhodnutí jsou po právní stránce správná a celý proces privatizace proběhne hladce. Jako advokáti neseme plnou odpovědnost za všechny rady, které v průběhu procesu dáme.

Dále pro města poskytujeme služby, pokud jde o správu nemovitého majetku, který je v jejich vlastnictví. Nejčastěji tak zastupujeme města a městské části v SVJ, ve kterém jsou členy. Naši právníci se tedy účastní jednotlivých shromáždění, hlasují a vykonávají na nich práva města či obce jako vlastníka jednotky. V některých případech se též necháme za město či obec zvolit do výboru a dohlížíme tak na řádné fungování SVJ. Velmi často také vedeme pro města agendu vymáhání nedoplatků po neplatičích v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví daného města.

Rádi vytvoříme pro město či obec nabídku či službu na klíč. Budeme proto rádi, když nás kontaktujete na mailu info@svjpravnik.cz nebo na telefonu +420 776 578 488, případně si dohodneme osobní schůzku u nás na Václavském náměstí 56, nebo v prostoru Vašeho úřadu.

Sjednat schůzku
Nejnovější články
Smluvní pokuta místo kauce?

Od července může pronajímatel sjednat smluvní pokutu. Svůj právní názor jsme poskytli článku portálu Peníze.cz. V článku se dočtete, jak se liší smluvní pokuta od kauce, jaký mají oba nástroje účel a jak to všechno souvisí s náhradou škody.

Číst článek
Odpovědnost výboru v praxi - nejčastější případy a jak je řešit

Často řešeným tématem je odpovědnost členů výboru. V tomto článku se podíváme na nejčastější případy, kdy členům výboru odpovědnost vzniká, a poradíme, jak při jejich řešení postupovat. Článek sepsal advokát Mgr. Ladislav Drha.

Číst článek
Žaloba na zaplacení – co všechno byste měli vědět

Při vymáhání dluhů po vlastnících, případně u družstva po jeho členech dělají statutární orgány mnoho chyb. V tomto článku jsme se za pomoci advokáta Mgr. Ladislava Drhy zaměřili na nejčastější z nich a podrobně je rozebrali. Základním úkolem před soudním vymáháním dluhu je přesně určit, co se žaluje (zda záloha nebo nedoplatek vyúčtování) a jestli a kdy nastala splatnost. U bytových družstev je tato otázka o poznání jednodušší. Pokud ještě není dluh splatný, nelze jej soudně vymáhat, a naopak, pokud došlo ke splatnosti již před delší dobou, je třeba se ujistit, zda není dluh promlčen.

Číst článek

<< Previous 1 2 Next >>

SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt