SVJprávník na rok

Služby právníka – specialisty na bytové právo – pro SVJ či bytové družstvo po celý rok. Právník, který je družstvu nebo SVJ dostupný po celý rok, se kterým mohou konzultovat veškeré problémy a kdykoliv se na něj obrátit. Právník, který je v podstatě stínovým členem výboru. V průběhu roku nastane v BD nebo SVJ více situací, kdy by se statutáři chtěli poradit s právníkem. Typicky jde o velké investiční akce typu zateplení, výstavby výtahu, ale i o sousedské spory či vymáhání nedoplatků. S naší službou SVJprávník na rok mají tato SVJ/BD přiděleného jednoho právníka, který s nimi řeší veškeré právní otázky. Ví tak, jak dům funguje a nepřichází ke každému problému "nanovo". Ulehčíme tak představenstvu nebo výboru v případech, kdy na něj NOZ naložil odpovědnost jednat s péčí řádného hospodáře. Do této péče totiž spadá i nutnost vyznat se v právních otázkách, rozumět uzavíraným smlouvám, organizovat výběrová řízení atd. Zákon tak po členech výborů v podstatě chce, aby byli odborníky v oboru stavebnictví, správy, financí i práva. Nechte své starosti na nás a pojistěte svou odpovědnost tím, že se o důležitých věcech poradíte s advokátem. Nejčastěji naši právníci radí SVJ a BD v těchto věcech:


  • při vyhlašování a organizaci výběrových řízení
  • při vymáhání nedoplatků po členech
  • při nařčení z řad členů SVJ
  • při rekonstrukcích a modernizacích v domě
  • při rušení nočního klidu
  • při určení, zda je určitá část domu společným prostorem a kdo je za ni zodpovědný
  • při žalobách na neplatnost usnesení schůze
  • při uzavírání smluv s dodavateli

Víme, že práce ve výboru je mnohdy poměrně nevděčná role a v posledních letech tak mnoho starých výborů své funkce pokládá. Díky službě SVJprávník na rok budete mít jakýsi "štít" vůči napadání ze strany členů a garanci, že vaše rozhodnutí je po právní stránce správné. Jako advokáti neseme plnou odpovědnost za všechny rady, které vám dáme. Pro SVJ a BD nabízíme dva druhy balíčků tak, jak jsou níže uvedené. Pokud máte ke službě SVjprávník na rok jakýkoliv dotaz, či byste chtěli cokoliv upřesnit, budeme rádi, když se na nás obrátíte na info@svjpravnik.cz či zavoláte.

SVJprávník na rok
Nejnovější články
Smluvní pokuta místo kauce?

Od července může pronajímatel sjednat smluvní pokutu. Svůj právní názor jsme poskytli článku portálu Peníze.cz. V článku se dočtete, jak se liší smluvní pokuta od kauce, jaký mají oba nástroje účel a jak to všechno souvisí s náhradou škody.

Číst článek
Odpovědnost výboru v praxi - nejčastější případy a jak je řešit

Často řešeným tématem je odpovědnost členů výboru. V tomto článku se podíváme na nejčastější případy, kdy členům výboru odpovědnost vzniká, a poradíme, jak při jejich řešení postupovat. Článek sepsal advokát Mgr. Ladislav Drha.

Číst článek
Žaloba na zaplacení – co všechno byste měli vědět

Při vymáhání dluhů po vlastnících, případně u družstva po jeho členech dělají statutární orgány mnoho chyb. V tomto článku jsme se za pomoci advokáta Mgr. Ladislava Drhy zaměřili na nejčastější z nich a podrobně je rozebrali. Základním úkolem před soudním vymáháním dluhu je přesně určit, co se žaluje (zda záloha nebo nedoplatek vyúčtování) a jestli a kdy nastala splatnost. U bytových družstev je tato otázka o poznání jednodušší. Pokud ještě není dluh splatný, nelze jej soudně vymáhat, a naopak, pokud došlo ke splatnosti již před delší dobou, je třeba se ujistit, zda není dluh promlčen.

Číst článek

<< Previous 1 2 Next >>

SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt