REFERENCE

Naše služby využilo již více než 2500 společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, což nás řadí mezi přední poskytovatele právních služeb v oblasti bytového spoluvlastnictví. Zakládáme si na tom, že tito klienti využívají naše služby dlouhodobě a to v případech, kdy buď uzavírají smlouvy o dílo s plněním v řádech milionů korun, nebo i když potřebují jen pomoci při vymáhání drobných částek. Velmi často tak řešíme vymáhání dluhů na poplatcích za služby, zápisy do rejstříku, úpravy prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, ale i problematiku dědických řízení nebo likvidace bytových družstev. Vyhledávanou službou pak je právní audit SVJ a bytových družstev. Protože se dlouhodobě specializujeme na problematiku SVJ a bytového vlastnictví, víme dopředu, s jakými problémy se SVJ potýkají a jak je můžeme efektivně řešit. Disponujeme unikátními zkušenostmi a znalostmi, které nám umožňují poskytovat služby na vysoce profesionální úrovni s orientací na praktické řešení problému. Naši právníci pravidelně publikují odborné články v oblasti bytového práva.

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRAHA 4

Stěžovat si umí každý, ale my bychom chtěli velmi pochválit paní Mgr. Jonášovou za schůzku u nás na výboru ohledně GDPR. Bylo poznat, že se jedná o erudovaného odborníka na svém místě. Ještě jednou moc děkujeme.

Ing. Martina Chlandová členka výboru Společenství vlastníků Praha 4, Vazovova 3211, 3212, 3213

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM U LETOHRÁDKU 267

S prací advokátů z portálu www.svjpravnik.cz, kteří nám pomáhali s aktualizací Stanov SVJ podle požadavků NOZ, jsme byli velmi spokojeni. Se stanovami nám pomohli od A do Zet a vysvětlili nám všechny možnosti. Děkujeme zvláště za vstřícný a pohotový přístup Mgr. J. Eisenreichovi, který zajistil, aby práce byla provedena v neobvykle krátké době podle našich potřeb a zajistil nám notářku, která nové stanovy projednala a schválila. Konečnou verzi stanov pak kancelář zaslala k Městskému soudu v požadovaném termínu.

Prof. MUDr. K. Křepela, místopředseda výboru Společenství vlastníků pro dům U letohrádku 267

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA 373 SÁZAVA

Naše SVJ domu Sídliště 9. května 373 Sázava využilo nabídky portálu www.svjpravnik.cz k posouzení stávajících stanov našeho SVJ. Na základě posouzení jsme využili nabídky kanceláře ke zpracování stanov nových v souladu NOZ. Chtěli bychom ocenit v této oblasti profesionalitu a zkušenosti pracovníků advokátní kanceláře Mgr. Ladislava Drhy a doporučit ji i ostatním SVJ a BD. Pracovníci kanceláře jsou skuteční profesionálové a vše nám trpělivě vysvětlili a stanovy upravili dle našich představ a požadavků. Velmi si vážíme toho, že prioritou kanceláře je spokojený zákazník a která dokáže nabídnout nadstandardní služby za přijatelnou cenu.

Karel Jílek, předseda výboru SVJ

BYTOVÉ DRUŽSTVO L-770/16, PRAHA

Naše bytové družstvo využilo služeb advokátní kanceláře Mgr. Ladislava Drhy na portálu www.zmenastanov.cz v exponované době, kdy se nám blížil termín, uložený zákonem 90/2012 k revizi stanov družstva. AK odvedla profesionální, velmi vstřícnou práci pro naše družstvo, včetně zajištění notářské služby a následné přípravy příslušných dokumentů pro změnu zápisu v obchodním rejstříku. V průběhu změny stanov nám nezištně podali zaměstnanci AK i právní rady a předali názory, které přímo nesouvisely se zakázkou. Naše bytové družstvo je s odvedenou prací velmi spokojeno a služby AK doporučuje i dalším.

Jiří Beneš, místopředseda Bytového družstva L-770/16

SVJ RAISOVA 5 A 7, PROSTĚJOV

S vašimi službami jsem byla nadmíru spokojená. Dotazy byly rychle a srozumitelně vysvětlené. Velice dobře se mi s vámi spolupracovalo i když jsem se nikdy neviděli.I formou mailů lze s úspěchem takové dokumenty, jako Stanovy, hlasovací řád a domovní řád zpracovat. Velmi jsem ocenila, že pracovníci kanceláře zapracovávaly mé připomínky a nadto přidávaly i vlastní podněty z praxe.

Jindra Smolková, předsedkyně výboru SVJ Raisova 5 a 7

BYTOVÉ DRUŽSTVO PURKYŇOVA, PRAHA

Jsme malé bytové družstvo a v souvislosti s novelou zákona jsme pověřili změnou stanov advokátní kancelář Mgr. Ladislava Drhy. Setkali jsme se s velmi vstřícným a trpělivým přístupem, s odvedenou prací jsme naprosto spokojeni.

Jaroslav Chuchlík,člen pověřený členskou schůzí zajištěním změny stanov.

BYTOVÉ DRUŽSTVO DOMOV PETYNKA, PRAHA

Zastupuji Bytové družstvo DOMOV Petynka na Praze 6, kontaktovali jsme advokátní kancelář Mgr. Ladislava Drhy,aby nám pomohli s vypracováním nových stanov pro naše BD. Ochotně nám vyšli vstříc, poradili nám co by v nových stanovách mělo být a postupně vypracovávali naše připomínky do nových stanov. Trpělivě s námi spolupracovali až do finální verze stanov, zajistili nám paní notářku,která byla přítomna na členské schůzi našeho BD, kde byly stanovy schváleny a odsouhlaseny. Během spolupráce s touto advokátní kanceláří nám vycházeli vstříc a poradili se všemi dotazy, i s těmi, které se změny stanov netýkali. Služby této advokátní kanceláře vřele doporučujeme.

Předsedkyně BD DOMOV Petynka Hana Urbánková